Α μπε μπα μπλομ


Μιαν ημέρα ένας γάτος (Σκωπτικό\παιδικό απ΄την Ανατολική Θράκη και Ρωμυλία)


Της Άρτας το γεφύρι (Λατρευτικό, παραλογή από την Σκιάθο)


Χελιδόνι πέταξε (Τα κάλαντα της Άνοιξης) Αγερμικό/ παιδικό από τη Ρόδο


Λεν ήρθι Μάης κι Άνοιξη (Ξεσυρτός, της αγάπης/ παιδικό από την Θράκη)


Ω, γλυκύ μου έαρ (Αι γενεαί πάσαι), Εγκώμιο της Μεγάλης Παρασκευής (Διασκευή: Δημήτρης Θεολογίτης)


Χελιδόνισμα (Αγερμός της 1ης Μαρτίου) (Αγερμός/ παιδικό από την Μακεδονία)


Εγώ ’μαι ’νους ψαρά παιδί (Παραλογή/παιδικό απ΄την Στερεά Ελλάδα)


Τα κουκιά (αποκριάτικο, μιμητικό από την Θεσσαλία​)


Μια γριά μπαμπόγρια (αποκριάτικο/σκωπτικό χασάπικος γρήγορος)

Το μέτρο και|το μέτρο|(Ασκήσεις)/ Der Takt und|der Takt |(Übungen)

Ασκήσεις σχετικές με το μέτρου (τα κλάσματα, οι διαστολές, οι τονισμοί των χρόνων κτλ.)
Übungen zum Takt  (Die Taktarten, die Taktstriche, starke und Schwache Schläge usw.)
greece (1)
germany

Got Something To Say!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2024 Electric Odysseas

Power by: Franchi Web Design

BACK TO TOP